PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Slovenské hory » Slovenský ráj a Spiš » Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula je městečko pocházející z 12. století a bylo označováno jako církevní. Roku 1948 bylo město připojeno k Spišskému Podhradí. Také díky památkám byla Spišská Kapitula vyhlášena městskou památkovou rezervací.

Mezi největší kulturní památky na území města patří pozdně-románská katedrála sv. Martina a pozdně-gotický biskupský palác. Katedrála sv. Martina pochází z roku 1245 a je dominantní svými dvěma věžemi, svatyní, lodí a svým cenným interiérem, v kterém můžeme vidět fresky z počátku 14. století a gotický oltář. Základní kámen Biskupského paláce byl položen roku 1652 a je zajímavý svojí hodinovou věží z roku 1739.
Spišská KapitulaSpišská Kapitula
Spišská kapitula
Fotografie uživatelů
Pramen na Sivé Bradě
Kaplička na Sivé bradě
Šibenice pod Spišským hradem
Spišský hrad
Spišský hrad
Spišský hrad
Dreveník a Spišský hrad
Spišský hrad
Spišský hrad
Spišský hrad
Spišský hrad
Siva Brada