Slovenské hory » Slovenský ráj a Spiš » Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Spišská kapitula je městečko pocházející z 12. století a bylo označováno jako církevní. Roku 1948 bylo město připojeno k Spišskému Podhradí. Také díky památkám byla Spišská kapitula vyhlášena městskou památkovou rezervací. Mezi největší kulturní památky na území města patří pozdně-románská katedrála sv. Martina a pozdně-gotický biskupský palác. Katedrála sv. Martina pochází z roku 1245 a je dominantní svými dvěmi věžemi, svatyní, lodí a svým cenným interiérem, v kterém můžeme vidět fresky z počátku 14. století a gotický oltář. Základní kámen Biskupského paláce byl položen roku 1652 a je zajímavý svojí hodinovou věží z roku 1739.
Spišská kapitula Spišská kapitula
Spišská kapitula
Fotografie uživatelů
Pramen na Sivé Bradě
Kaplička na Sivé bradě
Šibenice pod Spišským hradem
Spišský hrad
Spišský hrad
Spišský hrad
Spišský hrad
Dreveník a Spišský hrad
Spišský hrad
Spišský hrad
Spišský hrad
Spišský hrad

TOPlist